Val av internetleverantör!

Hej Strandhemsbor

Vi kommer under hösten att starta upp arbetet kring vilken tjänsteleverantör vi skall ha för vårt bredband. Avtalet med Ownit löper på 24 månader så till våren måste vi antinge förlänga eller byta leverantör. I bifogad fil finns mer information om detta arbete. Men framför allt en medlemsblankett till fiberföreningen. Om vi skall kunna förhandla kräver Malmö Stadsnät att vi kan representera en majoritet av de som har fiber på Strandhem. Läs informationen. Anmäl er om ni inte redan gjort det. Betala medlemsavgiften 50 kronor (engångsavgift) -på bankgiro 5128- 8223.

Strandhems Fiberförening information om omförhandling

I samband med det arbete vi precis dragit igång har vi också gjort en enkel enkät för att bilda oss en uppfattning om hur pass nöjda vi är med den leverentatör (Ownit) vi haft sedan fiber drogs igång på Strandhem. Var snälla och fyll i enkäten via denna länk:

Klicka här!

UPPDATERING:

Nu är det upp till er att ta ställning. Vi har plockat fram ett avtal som vi tycker är riktigt bra, och nu ligger bollen hos er. Om 51% svarar ja har vi mandat att skriva under. Det är alltså mycket viktigt att ni svarar på enkäten nedan.

Klicka här