Basinfo

Här kommer basinfo om den internetlösning med Ownit som vi just nu arbetar med.

I korta drag kan man säga att lösningen ser ut så här:

Bredband 100/100 Mbit/s – 279 kronor per månad (Avvecklad i nya avtalet)

Bredband 1000/1000 Mbit/s – 239 kronor per månad (Nytt pris)

Telefonitjänst – 0 kronor per månad

Canal Digital: Basutbud kabel-TV – 80 kronor per månad

Ett stort digitalt TV-utbud finns dessutom att tillgå via Ownit/Telenor.

Bindningstiden är 24 månader.

Lösningen tog initialt fram av Bunkeflostrands Fiberförening men efter att fastighetsägare på Strandhem började ansluta sig till lösningen började vi i Fiber till Strandhem också arbeta med denna modell. Den följer i princip den lösning vi tidigare tittat på där Sydantenn skulle stå som tjänsteleverantör och som är den modell man valt i Klagshamn. Det är i stort sätt bara prisbilden som skiljer de båda alternativen åt – till för- och nackdel för båda lösningarna.

Exempelvis är månadskostnaden för en 1000/1000 anslutning 400 hos Sydantenn medan den är 478 hos Ownit (Per 1:e Mars 2019, 239 kr). Å andra sidan erbjuder Ownit också en anslutning på 100/100 för 279 kronor. Denna finns inte hos Sydantenn. Vi i arbetsgruppen tycker detta lite långsammare, men billigare, alternativt är en fördel för Strandhem då det finns många sommarboende och att de då kan välja ett lite billigare alternativ.

När det gäller anslutningsavgiften ligger denna på 11 495 kronor vid en 50 %-ig anslutningsgrad. Detta är väsentligt dyrare än den lösning vi presenterade när ”Fiber till Strandhem” drogs igång. Dock är detta det nya priset som är satt av Malmö Stad och gäller från i somras oavsett om man ansluter sig via Ownit eller Sydantenn. Numera har Malmö Stad en prismodell med trappa där anslutningasvgiften sjunker till 5995 kronor (hos Ownit) vid en anslutningsgrad på 70 %. Naturligtvis kan vi alla hoppas på att komma upp i en anslutningsgrad på 70 % men med tanke på att vi är många sommarboende här ute bör man nog vara inställd på att detta inte lyckas. Var därför inställd på att anslutningsavgiften för oss här på Strandhem mycket väl kan landa på den högre siffran. Exakt vad priset blir meddelas från Ownit men kommer även att läggas ut här på sidan i nyhetsflödet.

I skrivande stund (2015-11-28) tyder mycket på att vi ska kunna få en anslutningsavgift på 5995 kronor. (5995 kr verifierad) Detta genom att Malmö Stad tycks ha ändrat sig och ser hela Bunkeflostrand Etapp 2 som ett enda område. Från början skulle bland annat Strandhem räknas som ett eget område vilket skulle göra det svårare för oss att nå anslutningsnivån 70 %.

”Ownit-lösningen” är som sagt något alla vi här på Strandhem kan ansluta oss till. Det är ingen kollektiv lösning (ingen av anslutningarna vi nu talar om är kollektiva) utan var och en ansluter sig som enskild fastighetsägare. Det är således inget som går genom styrelsen eller samfälligheten. Det enda sätt samfälligheten berörs är när det kommer till att godkänna att Malmö Stad får gräva ner fiber på vårt område. Fibernätet kommer inte heller att ägas av samfälligheten utan det ägs och drivs av Malmö Stad. Hur grävningsfrågan ska lösas är ännu osäkert men det är något vi fortsatt jobbar på.

Observera att till avtalet man skriver mot Ownit kommer även ett tvingande medlemskap i fiberföreningen som innehåller ett bindande nyttjandeavtal gentemot Malmö Stad på 10 år med en avgift på 150 kronor per månad och medlem. Dessa 150 kronor ingår i den avgift man betalar till tjänsteleverantören (de 478 respektive 279 kronor som nämnts ovan). Efter två år omförhandlas valet av tjänsteleverantör och man kan då välja att inte längre ha något internet om man så vill. Dock kommer man fortsatt att få betala de 150 kronorna per månad till Malmö Stad.

Säljer man sin fastighet innan de tio åren löpt ut kan man överlåta avtalet till köparen. Vägrar denna kan man lösa ut avtalet mot Malmö Stad genom att betala kvarstående månadsavgifter. Den nye fastighetsägaren kan då inte koppla in sig på nätet förrän de tio åren löpt ut alternativt att denne i efterhand ”köper” tillbaka avtalet.

Observera att om inte ”grävfrågan” kan lösas så blir det ingen fiber till oss på Strandhem i någon av dessa lösningar vi tala om här. I sådant fall hävs avtalet enligt den information vi fått från såväl Ownit som Malmö Stad.

Anmälan till Ownits fiberlösning görs enklast på deras anmälningssida här

(Anmälningen är stängd men kommer att öppnas upp igen veckan/orna innan grävningen påbörjas. Som det ser ut just nu (160812) blir detta någon gång i september)

Var också uppmärksam på att anmälningen till Ownit blir bindande efter 14 dagar.

Det har rapporterats om att vissa adresser saknas i den automatiska anmälningen. Kontakta då Ownit eller någon av oss i arbetsgruppen så hjälper vi till med en lösning.

De intresseanmälningar som gjorts till ”Fiber till Strandhem” – i posthuset eller på internet – gäller inte som anmälan till Ownit så har ni skrivit på vår intresseanmälan måste ni även skriva på hos Ownit för att vara med där.

Det kommer att gå att ansluta sig till fiberlösningen i efterhand men då kommer man att få betala mellan 10 000 och 15 000 kronor till Malmö Stad plus avgift till aktuell tjänsteleverantör. När detta blir aktuellt kan man inte säga idag men det kommer att dröja ett eller flera år beroende på hur många som skulle vilja ansluta sig vid samma tillfälle. Malmö Stad kommer inte att ansluta enskilda fastigheter i efterhand. De lägre prisnivåerna på 6000 – 8000 kommer inte att vara aktuella vid efteranslutning.

”Fiber till Strandhem” och Strandhems Fiberförening är inte ett initiativ från styrelsen utan vi som är aktiva i detta gör detta helt ideellt och är ”vanliga” medlemmar här på Strandhem.