Vad vi fått fram verkar det som att ett uppsamlingsheat för alla dem som inte redan fått fiber är på gång. De prisuppgifter som uppgetts är följande:

Installationsavgift: 11495kr inkl. moms.

100Mbps: 279kr/mån inkl. moms.

500-1000Mbps: 399kr/mån inkl. moms.

Bindningstid: 24 månader

(Bindningstid till Malmö Stadsnät för själva fibernätet är på 10 år. Kostnad för detta ingår i månadsavgiften till Ownit)

 

Information om detta ska skickas från Ownit inom kort till alla som inte redan har fiber men för att vara på säkra sidan är det nog inte fel att vara lite proaktiv. Kontakta därför Ownit på telefon 08 – 525 07 300 eller mejl info@ownit.se och meddela att ni vill ha fiber denna omgång.

 

Observera att ni inte kan anmäla er för fiber till oss i fiberföreningen. Det är var och ens eget ansvar att anmäla sig till Ownit och se till att man får och signerar de kontrakt som gäller. Dock måste ni, sedan ni fått ert fiber, gå med i fiberföreningen om ni inte redan är det. Men det är ju i nuläget en senare fråga.

 

Till alla er som anmälde sig redan till första omgången men av en eller annan anledning inte fick något fiber så uppmanar vi er att informera Ownit om detta och försök få till en anslutningsavgift som ligger i nivå med den vi andra fick – dvs knappt 7000 kronor. Får ni problem med detta så hör av er till oss ska vi se vad vi kan göra för att hjälpa er.

Hej gott fiberfolk. Det finns ett antal fastigheter på Strandhem som av en eller annan anledning ännu inte fått fiber och som kommer att anslutas i en “andra omgång” – detta meddelande berör er. Det är viktigt att ni bevakar ert intresse för detta och då dylikt engagemang ligger utanför fiberföreningens egentliga arbetsuppgifter vill vi föreslå att ni bildar en separat “arbetsgrupp” för detta ändamål. Kontakta gärna styrelsen i ett mail så ska vi hjälpa er att komma igång och komma i kontakt med varandra. Om någon känner för att vara drivande i detta så meddela gärna det.

Det finns fastighetsägare på Strandhem som Cable Quick ännu inte fått kontakt med för tomtprojektering. Om ni vet med er att ni INTE varit i kontakt med CQ angående installation på er tom så måste ni kontakta deras kundtjänst snarast. Viktigt är då att ni uttryckligen nämner att det gäller TOMTPROJEKTERING. Tidigare har det uppstått missförstånd då de i CQ:s kundtjänst trott att det handlar om installation i huset. Numret ni ska ringa är: 040-631 01 00

Nyhetsbrev #3

Stamnätet är för stora delar av Strandhem nedgrävd. En avslutande insats behövs fortfarande på en liten del av Strandhemsvägen.

En del har skrivit och frågat om varför de inte har vita fiberkablar intill marktomten. Detta arbete är inte avslutat och är pågående även nu efter nyåret. Det har saknats en del adresser på den lista Akea arbetar utifrån när de sätter ut dessa vita kablar och dessa adresser läggs till efter hand (mer om detta nedan). Därför kan det bli att en del får sina kablar senare än sina grannar. Det kan också innebära att ”grävargänget” kommer tillbaka till vissa gator vid flera tillfällen. Som en del av arbetet med nedgrävningen av stamnätet ligger också återställningen av strandhems väger. Detta arbete påbörjades precis innan nyåret och är igång just nu. Många ställen på Strandhem ser ni stora gröna och gula kablar som stickar upp från marken. Dessa skal så småningom samlas i ett så kallat fiberskåp. Ett exempel på hur det ser ut kan ni se vid Gulsippevägen. där Akea har blivit klar med detta.

AVGRÄVDA KABLAR

Akea använder sig av en teknik som innebär att man fräser en fåra i gångarna där fiberkabeln läggs ner och som man sedan snabbt kan återställas. Där finns många fördelar med detta, men en nackdel som har visat sig, är att där är en ökat risk för att tele- och elkablar kapas. Då alla kablar inte alltid har funnits på specificerad djup har kabelbrott händ ett flertal gånga under nedgrävningen av nya Fiberstamnätet och Strandhems Fiberföreningen har haft tät dialog med båda Akea, Malmö Stad och medlemmar härute för att åtgärda dessa fel så snabbt så möjligt när dessa kabelbrott har uppkommen. Vissa kabelbrott för belysningen återstår förfarande att åtgärda. VEM FÅR FIBER?

Vi har haft ett flertal frågor från medlemmar härute som undrar varför de inte är med på fiberkartan som finns att hämta på fiberföreningens hemsida och på Facebook.

De som inte finns med på kartan med en grön prick men som finns registrerad hos Ownit kommer att få fiber. Strandhems Fiberförening arbetar kontinuerligt tillsammans med Malmö Stad, Ownit och Akea för att säkerställa att alla som har anmält sig till Ownit i tid ska få en vit fiberkabel på sin tomt.
Som vanligt, håll utkik i Facebookgruppen (Fiber till Strandhem) och på vår sajt (Strandhemsfiber.se) för mer nyheter. Och ni når oss i fiberföreningens styrelse på fibertillstrandhem @gmail.com eller i Facebook-gruppen

Efter ett och ett halvt års arbete med fiberfrågan känns det nästan lite märkligt att säga att nu är man nästan klara med grävningarna på våra gångar och gator. Åtminstone vad gäller stamnätet. Fortsätt läsa

Nyhetsbrev om fiber till Strandhem

Viktig info om grävningarna

 

Äntligen har grävningarna för fibernätet kommit igång på Strandhem. Efter en veckas grävning har Akea, som är huvudentreprenören, lagt ner stammen till fibernätet på ungefär en tredjedel av området. Man är i princip färdig med gångarna söder om Kungsljusvägen och börjar i vecka 50 västerifrån med Isblommevägen.Fortsätt läsa

Vi i fiberföreningens styrelse vill be alla som bor och vistas på Strandhem att vara extra uppmärksamma i de delar där grävningen för fibernätet pågår. Tänk på att vårt område dessa dagar är en arbetsplats med stora maskiner i arbete som kan innebära risker om man kommer för nära. Bland annat för er egen säkerhet är det därför viktigt att hålla ett betryggande avstånd från maskinerna då de är i arbete.Fortsätt läsa

Tyvärr är det så att utsättningen av telekablarna inte är helt 100. Därför kan det hända att telekablar grävs av nu när fibernätet installeras på våra gator. Är det mindre kablar kan Akea (de som gräver) laga det själv men är det större kablar måste det felanmälas till Telia så att de kommer ut och reparerar. Rådet till alla som drabbas är därför att felanmäla till Telia.