Nyhetsbrev v 49

Nyhetsbrev om fiber till Strandhem

Viktig info om grävningarna

 

Äntligen har grävningarna för fibernätet kommit igång på Strandhem. Efter en veckas grävning har Akea, som är huvudentreprenören, lagt ner stammen till fibernätet på ungefär en tredjedel av området. Man är i princip färdig med gångarna söder om Kungsljusvägen och börjar i vecka 50 västerifrån med Isblommevägen.

 

Vi blev alla, även vi i styrelsen för fiberföreningen, tagna lite på sängen när beskedet kom om att grävningarna skulle börja. Naturligtvis hade vi hoppats få lite längre framförhållning för att hinna gå ut med all väsentlig information i tid men så blev det inte. Vi gick ut med den information vi hade i de bredare kanaler vi har; Facebookgruppen ”Fiber till Strandhem”, vår webbsida ”Strandhemsfiber.se” och med anslag på posthuset. Tyvärr hade vi inte tillgång till mail-adresser till alla fiberkunder tidigare men det har vi fått fram nu så därför har vi denna möjlighet att skriva direkt till er.

 

Vår ambition är att kunna skicka ut ett minst ett nyhetsbrev i veckan och viktigare information när så behövs. Skulle det bli att mail uteblir så ta gärna en titt då och då i de kanaler som nämnts ovan. Vi i styrelsen jobbar ideellt på vår fritid med detta och som alla vet kan det ibland bli besvärligt att få ihop livspusslet.

 

Vi är medvetna om att det blir väldigt mycket information att ta till sig i detta första info-mail men vi hoppas ni ändå ska orka läsa detta då här finns svar på många frågor och funderingar. Detta är till största delen information som tidigare gått ut på Facebook och på fiberföreningens hemsida.

 

De aktuella grävningarna

Till en början med handlar grävningarna om att lägga in stamnätet på området innan det eventuellt blir frost i marken. Entreprenören återvänder sedan igen när tjälen gått ur marken för att gräva in till fastigheterna.

Akea lämnar en dukt i tomtgräns varifrån man efter vintern kommer att dra in fibret till fastigheten. Generellt lämnas denna i ett hörn varifrån man når fyra fastigheter. Mer om detta längre fram i detta nyhetsbrev.

 

Strandhem – en arbetsplats

 

OBS – Tänk på att vårt område dessa dagar är en arbetsplats med stora maskiner i arbete som kan innebära risker om man kommer för nära. Bland annat för er egen säkerhet är det därför viktigt att hålla ett betryggande avstånd från maskinerna då de är i arbete.

 

INTE MINST GÄLLER DETTA BARN. Entreprenadmaskiner är rena magneterna för våra yngre strandhemsbor och de vill nog komma så nära som möjligt för att ta sig en rejäl titt på de spännande maskinerna.

 

Självklart har maskinförarna det yttersta ansvaret men tänk på att utsikten från en maskin har många döda vinklar. Inte minst om man är liten och/eller kommer för nära.

 

Följ dessa råd:

Håll betryggande avstånd till maskinerna och håll uppsikt på era och andras barn när ni är i närheten av maskinerna.

Behöver ni passera nära en maskin som är i arbete – se till att få ögonkontakt med maskinföraren och vinka till denne för att visa att ni vill passera. Är ni osäkra på att han/hon förstått er – GÅ INTE NÄRMARE.

Observera också att de nygrävda gångarna kan vara mjuka och spåriga i ytskiktet varför det kan vara besvärligt att cykla på dem tills de är helt återställda. Var försiktiga!

 

Avgrävda kablar

Akea använder sig av en teknik som innebär att man fräser en fåra i gångarna där fiberkabeln läggs ner och som man sedan snabbt kan återställa. Fördelen med detta är att det går snabbt och minimerar störningar i framkomligheten på aktuella gångar. En nackdel med denna teknik som visat sig nu efter första veckans grävning är risken att tele- och elkablar grävs av.

Telekablar till enskilda hushåll kan Akea lagar själv och även elkablar lagas snabbt. Större telekablar till flera hushåll måste felanmälas till Telia så att de kommer ut och reparerar. Akea felanmäler men det är viktigt att även ni som drabbas ringer och felanmäler. Ärendet får då högre prioritet hos Telia. Anmäl även till oss i styrelsen för fiberföreningen så ska vi göra vad vi kan för en skyndsam handläggning. (Se kontaktuppgifter sist i detta nyhetsbrev.)

Vi har bett Akea och Malmö Stadsnät att försöka hitta en lösning där avbrotten kan minimeras och reparationerna utföras så snart som möjligt.

Ett problem är att det visat sig att tele- och elkablar inte alltid ligger där de är utsatta och att de ligger på varierande djup. En så kallat ”10-parare” (större telekabel) låg på endast 10 cm. djup!

 

Parkering

Dagen innan det ska grävas (gäller kommande vardag) ställer Akea ut skyltar i aktuell gata där man ber att man ej parkera på gatan mellan 7.00 och 16.30, Detta innebär också att det inte går att komma fram med bil på de aktuella gatorna mellan dessa tider. Vet man med sig att man behöver sin bil den aktuella dagen och mellan de utsatta tiderna måste man därför flytta sin bil och parkera den på annat håll.

 

De parkeringar som gäller för oss som har bilar registrerade på adress här på Strandhem är södra och norra parkeringen väster om Isblommevägen.

OBS – Parkeringarna som finns på området är enbart för besökande. Är bilen registrerad på en adress på Strandhem riskera ni få böter. 

 

Observera att det är vi som är fiberkunder som har störst intresse i att informera oss om grävningen. Vet ni med er att ni har grannar som inte ska ha fiber så hjälp gärna till att meddela dessa när det närmar sig grävning så även de vet vad som är på gång.

 

 

 

 

Frågor och svar inför och om grävningar på tomterna

 

Var går man in med fiberkabeln på tomten?

Här finns kartor på var man tänker gå in på de enskilda tomterna: http://www.strandhemsfiber.se/wp-content/uploads/2016/12/Bunkeflo-N%C3%A4tkarta-S%C3%96DER_FOS37-65_RevC.pdf

. Observera att detta är en generell utsättning. Exakt var man går in på tomten kan variera beroende på hur exakt din tomt är utformad.

 

Jag ser okända personer på området, ska jag bli orolig?

Området kommer att inspekteras av personal från Akea och Cable Quick de närmaste veckorna så ser ni obekanta personer på området kan det vara dessa. De har i så fall märkta kläder samt bär id-brickor.

 

Vem kommer att kontakta mig gällande installation i huset, och hur vet jag att det är rätt personer jag har att göra med?

Alla fastighetsägare som ska ha fiber kommer att kontaktas av Cable Quick innan installation för att diskutera det praktiska. De ringer i huvudsak från ett nummer som börjar på 040-631 xx xx. Kan även vara att de ringer från mobilnummer. De ringer aldrig från hemliga nummer. Vill man komma i kontakt med Cable Quick gör man det på deras telefonnummer 040-631 01 00.

 

När börjar entreprenören ta kontakt med oss som ska ha fiber?

Cable Quick kommer att börja kontakta fiberkunder inom kort för att diskutera indragning av fiber till fastigheterna.

 

Kan jag få tjänstefördelaren (modemet) placerat på annan plats än där kabeln går in i huset?

Ja, 3 meter kabeldragning invändigt ingår i priset. Vill man ha längre kostar det runt 160 kronor per meter. Cable Quick har en prislista för denna typ av tillägg på installationen.

 

Installerar man i våtutrymme?

Nej.

 

Vad händer om jag vill bygga nytt hus på tomten i framtiden?

Om man i framtiden vill bygga nytt hus på tomten och fiberinstallationen inte kan bevaras kommer det att kosta i storleksordningen 4000 till 8000 kronor att göra en ny installation.

 

Jag har redan slang/rör nergrävda på tomten för kabelinstallationer. Går detta att använda?

Ja, med följande kriterier:

  1. Rören måsta ha slät insida och vara minst 20 mm i diameter.
  2. Det måste finnas dragsnöre på plats som testats så att de fungerar.
  3. Rören får ej gå in i huset.
  4. Lämpligt material för slang är PEM.

 

Om jag inte är nöjd med platsen för ingången av fiberkabeln, kan jag påverka detta? 

Passar inte den föreslagna angöringen i huset är det möjligt att själva gräva ner slang på tomten för att få installationen exakt där man önskar. Se föregående fråga om detta.

 

 

Vill ni komma i kontakt med fiberföreningen gör ni det på fibertillstrandhem(at)gmail.com eller i Facebook-gruppen ”Fiber till Strandhem”.


Warning: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /var/www/strandhemsfiber.se/public_html/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined in /var/www/strandhemsfiber.se/public_html/wp-content/plugins/wp-product-review/includes/legacy.php on line 18