Efter ett och ett halvt års arbete med fiberfrågan känns det nästan lite märkligt att säga att nu är man nästan klara med grävningarna på våra gångar och gator. Åtminstone vad gäller stamnätet. Fortsätt läsa

Nyhetsbrev om fiber till Strandhem

Viktig info om grävningarna

 

Äntligen har grävningarna för fibernätet kommit igång på Strandhem. Efter en veckas grävning har Akea, som är huvudentreprenören, lagt ner stammen till fibernätet på ungefär en tredjedel av området. Man är i princip färdig med gångarna söder om Kungsljusvägen och börjar i vecka 50 västerifrån med Isblommevägen.Fortsätt läsa

Vi i fiberföreningens styrelse vill be alla som bor och vistas på Strandhem att vara extra uppmärksamma i de delar där grävningen för fibernätet pågår. Tänk på att vårt område dessa dagar är en arbetsplats med stora maskiner i arbete som kan innebära risker om man kommer för nära. Bland annat för er egen säkerhet är det därför viktigt att hålla ett betryggande avstånd från maskinerna då de är i arbete.Fortsätt läsa

Tyvärr är det så att utsättningen av telekablarna inte är helt 100. Därför kan det hända att telekablar grävs av nu när fibernätet installeras på våra gator. Är det mindre kablar kan Akea (de som gräver) laga det själv men är det större kablar måste det felanmälas till Telia så att de kommer ut och reparerar. Rådet till alla som drabbas är därför att felanmäla till Telia.

Här kommer ritningen över hur fiberkabeln kommer att läggas på området och var man kommer att gå in på tomterna. Fibern kommer att installeras inom en meter i det hörn av huset som ligger mot den punkt där man går in på tomten. Observera att detta är en “skrivbordsprodukt”. Verkligheten kan innebära att man går in någon annanstans på tomten. Detta kommer man att diskutera med respektive fastighetsägare innan installationsarbetet påbörjas.

Ritningen finns här