Säkert många som kan tycka det vore på sin plats med lite info om fiberarbetet – så här kommer lite sådant.

För dem av er som missat det så bildades Strandhems Fiberförening (fiberföreningen) i mitten av december. Styrelsen består av mig Ralph Andersson som ordförande, övriga är Tom Ahasverussen, Annika Stroger, Ewa Wressmark och Anders Eklöf. Föreningen är ideell allt enligt Malmö Stadsnäst upplägg med den lösning vi nu jobbar med. Vi har också startat den här hemsidan där ni finner föreningens stadgar och där medlemmar också kommer att ha tillgång till protokoll från styrelsens sammanträden. Och naturligtvis även få nyheter kring utvecklingen av fiberarbetet.

Den andra stor nyheten vi har att förmedla, och en god sådan, är att styrelsen för Strandhems samfällighet (styrelsen) efter samtal med chefen för Malmö Stadsnät nu förstår att det är dem Malmö Stadsnät skriver avtal med om grävningen etc. på Strandhems mark. Tidigare har styrelsen insisterat att det är fiberföreningen som ska skriva avtal med Malmö Stadsnät.

En av anledningarna har varit att styrelsen anser att det är fiberföreningen som bör bära ansvaret för eventuella problem förknippade med fibernätet i framtiden. Exempelvis om det blir sättningar i marken som beror på grävarbetet. Ett sådant avtal mellan fiberföreningen och Malmö Stadsnät kan alltså inte skrivas.

För att kringgå detta kräver nu istället styrelsen att det skrivs ett separat avtal mellan samfälligheten och fiberföreningen gällande bland annat detta ansvar.

Detta är dock inte ett avtal fiberföreningen vare sig har för avsikt eller kan skriva på.

• För det första är fiberföreningen en ideell förening helt utan ekonomisk ansvar för någon del av fiberlösningen. Detta är helt enligt Malmö Stadsnäts modell. Fiberföreningen kommer endast ha en mycket blygsam ekonomi som kommer att täcka sådant som porto etc. som kan komma att krävas för att ha kontakt med medlemmarna.

• För det andra anser vi att då så gott som 60 procent skrivit på för aktuella fiberlösning anser vi att grävningsarbetet ligger i en majoritet av Strandhemsbornas intresse och att något ansvar därför inte kan läggas ut som särintresse. Det är styrelsen uppgift att arbeta för samfällighetens medlemmar och den nu diskuterade fiberlösningen gynnar hela Strandhem, vare sig man har för avsikt att koppla in sig på nätet nu eller om man avvaktar. Med 60 procent anslutna sparar den nuvarande fiberlösningen cirka tre miljoner till hela området jämfört med privata lösningar.

Vi har ännu inte hunnit diskutera denna fråga med styrelsen men det står på agendan och vi har goda förhoppningar om att komma fram till en lösning som passar alla parter. Dock, för att säkerställa att vår syn på saken kan bli en punkt vid kommande årsstämma så skrev vi som arbetar med fiberföreningen en motion i ämnet. Denna motion kan dock dras tillbaka om i fall vi kommer fram till en fungerande lösning med styrelsen. Något som vi har goda förhoppningar om att göra.

Till sist vill vi också påminna om att det kommer vara obligatoriskt med medlemskap i fiberföreningen för att alla ni som skrivit på för nuvarande fiberlösning genom Ownit. Mer info om detta kommer i sinom tid.

Och sist men inte minst – ni som ännu inte anmält er till fiber. Sista anmälningsdag är 29 februari. Mer om detta på Ownits hemsida: https://villafiber.ownit.se/bunkeflostrand

Bästa hälsningar

Fiberföreningen